AKCIE

tomenu

 V ý p r e d a j    s t a v e b n é h o   m a t e r i á l u :

                       1.  - polystyrén fasádny a podlahový   .

                       2.  - príslušenstvo k zatepleniu .

                       3. - príslušenstvo k sadrokartónu .

                       4. - spojovací materiál (klince,skrutky,šroby atď ) .

                       5. - tehliarskych výrobkov HELUZ napr.:  49STI SB s polovičnými a rohovými  atď.

                       a na ďalšie materiali na hrubú stavbu (debniace tvárnice, strešná krytina Danúbia-červená , Moravská plus atď.    .
           

 POZOR !!!  AKCIA trvá  do vypredania zásob  !!!