O nás

tomenu

Spoločnosť  " PIPO "  bola založená dňa 21.5.1991 . Źivnostenský list bol vydaný na Ing. Śtefan Vrabec - PIPO .

Spoločnosť sa od svojho založenia zaoberala :

- predajom palív  ( uhlie hnedé,uhlie čierne,koks,palivové drevo ) ,

- predajom stavebného materiálu ,

- predajom potrieb pre stavbu , stavebníkov a domácich majstrov,

- poskytovaním služieb ( nakladná doprava,dovoz štrkov a pieskov,zemné a búracie práce a pod. ) ,

- vykonovanie stavebných prác v rozsahu  " STAVITEĽ " ,

- sprostredkovaním obchodu,poradenstvom,ekonomickými a učtovníckymi službami .